Skip to main content

Ansiktet, håret, lyset i huden

  • Anne Lise Johannessen
Forfatter: Halvard Foynes
Leseeksemplar fra Gyldendal

Jeg synes det er vanskelig å mene noe om poesi, men jeg vil gjerne publisere denne som jeg fikk tilsendt fra Gyldendal. Jeg legger derfor ut hva forlaget selv skriver på sin nettside.


Forlaget skriver:
Det hviler en tankefull lydhørhet og undring over diktene til Halvard Foynes.

Den poetiske undringen manifesterer seg både i sammenstillingen av kontrasterende observasjoner og i evnen til å skape ekspanderende bilder av tilsynelatende uanselige detaljer. Naturen som omgir oss, slik den er formet av innlandsisen, havet og de store skogene, er ingen dekorativ kulisse i Foynes’ dikt, men en forutsetning for språket, tanken og kulturen.

Tid, tidsprosesser og opplevelsen av tidsspenn og epoker er et samlende aspekt ved tekstene. Her fins dikt om en mors død og en dunkel far som framtrer via minner og brev. Her fins dikt om musikk, filosofi, maleri og politikk forankret i tanker rundt de nære ting. 

 

Forfatter: Halvard Foynes
Forlag: Gyldendal
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 64
Format: Heftet
Kilde: LeseeksemplarOm forfatteren:
Før han ga ut sin første diktsamling Sommer ur trip i 1973, hadde Halvard Foynes publisert flere dikt i Vinduet under pseudonymet Klim. Siden har det blitt mange diktsamlinger, og i 1997 kom den første prosaboken hans, Henrykkelsen. Både som poet og som prosaforfatter viser Foynes en sjelden evne til å forene en sans for den konkrete detaljen med en tenkning som peker ut over det partikulære.

Halvard Foynes er født på Nøtterøy i 1948, og Vestfolds kystlandskap er et tydelig tilstedeværende element i mange av diktene hans.

 

Gyldendal