Skip to main content

Valentinesdag

  • Anne Lise Johannessen

Har du fått et kort en gang som er signert ”Fra din Valentin”? Du har kanskje lurt på hvem denne Valentin var og hvorfor vi sender kort som vi undertegner med hans navn akkurat i februar. Opprinnelsen til skikken er noe uklar, det finnes flere forskjellige forklaringer.

Her er et par av dem:

Valentin var en kristen martyr som nektet å gi opp sin tro. Legenden forteller at han døde den 14. februar i år 269 og at man fant et avskjedsbrev som han hadde skrevet til datteren til fangevokteren. Han var blitt glad i henne og brevet var undertegnet ”Fra din Valentin”.

Valentin var prest mens Claudius II var keiser i Roma. Claudius hadde vanskeligheter med å skaffe nok soldater til krigføringen sin, for de unge mennene ville ikke forlate koner og kjærester. Claudius tenkte at hvis de unge mennene ikke fikk lov til å gifte seg eller forlove seg, ville det bli lettere å få dem til å verve seg som soldater. Valentin trosset keiserens påbud og viet unge par i hemmelighet, men han ble oppdaget. Han led martyrdøden den 14. februar, ca år 270, og ble erklært helgen.

14. februar er altså sankt Valentins dag. Han er skytshelgen for alle elskende og det er til hans og kjærlighetens pris at vi sender hverandre kort og gir bort små presanger på hans dødsdag.

Skikken med å sende kort til den utkårede på Valentindagen er ganske ny her i landet. Det denne skikken viser, er at folk er like opptatt av det som har med kjærlighet å gjøre i dag som de var for nesten 2000 år siden. Denne interessen for kjærlighet og romantikk viser seg blant annet i at mange er veldig glade i å lese kjærlighetsromaner.